VISI
 MENJADI ORGANISASI PENDIDIKAN AMANAH YANG UNGGUL DAN DIBERKATI UNTUK MENGANGKAT MARTABAT BANGSA.


MISI
MENERAJU PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL DALAM MELAHIRKAN MODAL INSAN GLOBAL YANG BERINTEGRITI, KOMPETEN DAN BERINOVASI SERTA BERPOTENSI UNTUK MENJADI TEKNOUSAHAWAN.
 
OBJEKTIF
GRADUAN YANG BERPENGETAHUAN SERTA BERKEMAHIRAN TEKNIKAL YANG CUKUP BAGI MELAKSANAKAN TUGASAN.
GRADUAN YANG MEMPUNYAI KEMAHIRAN ASAS KOMUNIKASI DAN PENYELESAIAN MASALAH
GRADUAN YANG BERSIKAP POSITIF DAN BERETIKA, MAMPU BEKERJA SECARA INDIVIDU ATAU BERKUMPULAN UNTUK MEMENUHI TANGGUNGJAWAB MEREKA TERHADAP BUDAYA KERJA DAN MASYARAKAT.
 GRADUAN YANG BOLEH MENCADANGKAN RANCANGAN PERNIAGAAN.
GRADUAN YANG MEMILIKI KEPERLUAN PRA-SYARAT YANG TELAH DITETAPKAN UNTUK MELANJUTKAN PELAJARAN.